semun

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

ANFA là nhà phân phối NVR của SEEnergy tại Việt Nam

alt text

Ngày 01 tháng 03 năm 2010, Công ty ANFA chính thức trở thành nhà phân phối các dòng sản phẩm của SEEnergy tại Việt Nam

Thông tin chi tiết sản phẩm xem tại: www.SEEnergy.com.vn

ANFA là nhà phân phối NVR của QNAP tại Việt Nam

Nằm trong các thư mục [ Nhà phân phối NVR cua QNAP tại Việt Nam ]
alt text

Ngày 5 tháng 11 năm 2009, Công ty ANFA chính thức trở thành nhà phân phối các dòng sản phẩm NVR của QNAP Security tại Việt Nam

Thông tin chi tiết sản phẩm xem tại: www.QNAPsecurity.com.vn

Camera IP Panasonic BL-VP101

Nằm trong các thư mục [ Camera mạng BL-VP101 ]
alt text

Camera mạng BL-VP101

 • Camera mạng, cảm biến 1/5” CMOS
 • Frame rate max 30hình/giây; 14 người sử dụng kết nối đồng thời
 • 320,000 pixels; 0.6lux, Zoom 4X
 • Chuẩn nén H.264 và JPEG (dual stream output); DAY/NIGHT mode
 • ONVIF

Loại trong nhà có dây (Indoor wired type)

  Datasheet BL-VP101 (299.9 KiB, 1,906 hits)

Demo Camera IP Panasonic BL-VP101:

Username: anfademo

Password: 123456

Camera IP Panasonic BL-VP104

Nằm trong các thư mục [ Camera mạng BL-VP104 ]
alt text

Camera mạng BL-VP104

 • Camera mạng, cảm biến 1/4” CMOS
 • Frame rate max 30hình/giây; 14 người sử

  dụng kết nối đồng thời

 • 720p HD - 1 Megapixel (1,280 x 720 pixels); 0.6lux, Zoom 6X (VGA extra zoom 1.5x)
 • Chuẩn nén H.264 và JPEG (dual stream output); DAY/NIGHT mode
 • ONVIF

Loại trong nhà có dây (Indoor wired type)

  Datasheet BL-VP104_104W (325.4 KiB, 1,644 hits)

Demo Camera IP Panasonic BL-VP104:
(xem bằng Internet Explorer)

http://anfacompany.dyndns.org:8104/live/index.html?Language=0

Username: anfademo

Password: 123456

Camera IP Panasonic BL-VP104W

Nằm trong các thư mục [ Camera mạng BL-VP104W ]
alt text

Camera

mạng BL-VP104W

 • Camera mạng, cảm biến 1/4” CMOS
 • Frame rate max 30hình/giây; 14 người sử dụng kết

  nối đồng thời

 • 720p HD - 1 Megapixel (1,280 x 720 pixels); 0.6lux, Zoom 6X (VGA extra zoom 1.5x)
 • Chuẩn nén H.264 và JPEG (dual stream output); DAY/NIGHT mode
 • Wireless chuẩn IEEE 802.11n/b/g
 • Hỗ trợ WPS (Wi-Fi Protected Setup)
 • ONVIF
  Loại trong nhà không dây (Indoor wireless type)

  Datasheet BL-VP104_104W (325.4 KiB, 1,644 hits)

Demo Camera IP Panasonic BL-VP104W:
(xem bằng Internet Explorer)

http://anfacompany.dyndns.org:8104/live/index.html?Language=0

Username: anfademo
Password: 123456

Camera IP Panasonic BL-VT164

Nằm trong các thư mục [ Camera mạng BL-VT164 ]
alt text

Camera mạng BL-VT164

 • Camera mạng, cảm biến 1/4 CMOS
 • Quay ngang (pan) từ -41° tới +41°; dọc (tilt) từ +10° tới -32°
 • frame rate max 30hình/giây; 14 người sử dụng kết nối đồng thời
 • 720p HD - 1 Megapixel (1,280 x 720 pixels); 0.6lux, Zoom 12X (VGA extra zoom 1.5x)
 • Âm thanh 1 chiều. Chuẩn nén H.264 và JPEG (dual stream output);
 • DAY/NIGHT mode; Có chức năng Privacy Mode.
 • ONVIF
  Loại trong nhà có dây (Indoor wired type)

  Datasheet BL-VT164_164W (336.6 KiB, 1,570 hits)

Demo Camera IP Panasonic BL-VT164:

http://anfacompany.dyndns.org:8164/live/index.html?Language=0

Username: anfademo

Password: 123456

Camera IP Panasonic WV-SW174W

Nằm trong các thư mục [ Camera mạng WV-ST174W, Camera mạng WV-ST174W ]
alt text

Camera mạng WV-SW174W

 • 720p HD images up to 30 fps
 • 1.3 Megapixel high sensitivity MOS Sensor
 • Up to 30 fps transmission at 1,280 x 960 image size
 • Panning/tilting and Preset Map Shot function realizes wide range monitoring.
 • Face Wide Dynamic Range
 • High sensitivity with Day & Night (electrical) function: 0.6 lx (Color), 0.5 lx(B/W) at F2.2
 • H.264 (High profile) dual stream and JPEG output
 • Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
 • IP55 rated
 • Wireless LAN function (IEEE802.11 n/g/b)
  Outdoor Wireless Pan-tilting HD Network Camera

  Datasheet WV-ST174W (639.5 KiB, 1,392 hits)

Camera IP Panasonic BL-VT164W

Nằm trong các thư mục [ Camera mạng BL-VT164W ]
alt text

Camera mạng BL-VT164W

 • Camera mạng, cảm biến 1/4 CMOS
 • Quay ngang (pan) từ -41° tới 41°; dọc (tilt) từ 10° tới -32°
 • frame rate max 30hình/giây; 14 người sử dụng kết nối đồng thời
 • 720p HD - 1 Megapixel (1,280 x 720 pixels); 0.6lux, Zoom 12X (VGA extra zoom 1.5x)
 • Âm thanh 1 chiều. Chuẩn nén H.264 và JPEG (dual stream casino pa natet output);
 • DAY/NIGHT mode; Có chức năng Privacy Mode.
 • Wireless chuẩn IEEE 802.11n/b/g
 • Hỗ trợ WPS (Wi-Fi Protected Setup)
 • ONVIF
  Loại trong nhà không dây (Indoor wireless type)

  Datasheet BL-VT164_164W (336.6 KiB, 1,570 hits)

Demo Camera IP Panasonic BL-VT164W:

http://anfacompany.dyndns.org:8164/live/index.html?Language=0

Username: anfademo

Password: 123456

Camera IP Panasonic BL-C101

Nằm trong các thư mục [ Camera mạng Bl-C101 ]
alt text

Camera mạng BL-C101

 • Camera mạng, ống kính 1/4 CMOS
 • Frame rate max 30hình/giây; 30 người sử dụng kết nối đồng thời, 3.0lux
 • Sensor phát hiện chuyển động, giao tiếp âm thanh 1 chiều. DAY/NIGHT mode
 • Zoom 10x Digital. Chuẩn nén MPEG-4, JPEG
 • Có chức năng Full màn hình.
  Loại trong

  nhà có dây (Indoor wired type)

  Datasheet BL-C101 & BL-C121 (655.7 KiB, 2,929 hits)

Demo Camera IP Panasonic BL-C101:

http://anfacompany.dyndns.org:101/CgiStart?page=Single&Language=0

Username: anfademo

Password:

123456

Camera IP Panasonic BL-C121 (wireless)

Nằm trong các thư mục [ Camera mạng BL-C121 ]
alt text

Camera mạng BL-C121 (wireless)

 • Camera mạng, ống kính 1/4 CMOS
 • Frame rate max 30hình/giây; 30 người sử dụng kết nối đồng thời, 3.0lux
 • Sensor phát

  hiện chuyển động, giao tiếp âm thanh casino online 1 chiều. DAY/NIGHT mode

 • Zoom 10x Digital. Chuẩn nén MPEG-4, JPEG
 • Có chức năng Full màn hình.
  Loại trong nhà không dây (Indoor wireless type)

  Datasheet BL-C101 & BL-C121 (655.7 KiB, 2,929 hits)

Demo Camera IP Panasonic BL-C121:

http://anfacompany.dyndns.org:121/CgiStart?page=Single&Language=0

Username: anfademo

Password: 123456

Camera IP Panasonic BL-C140; BL-C160

Nằm trong các thư mục [ Camera mạng BL-C140 ]
alt text

Camera mạng BL-C140

 • Camera mạng, ống kính 1/4 CMOS
 • Frame rate max 30hình/giây; 30 người sử dụng kết nối đồng thời, 3.0lux
 • Sensor phát hiện chuyển động, giao tiếp âm

  thanh 1 chiều. DAY/NIGHT mode

 • Zoom 10x Digital. Chuẩn nén MPEG-4, JPEG
 • Có chức năng Full màn hình.
  Loại ngoài nhà có dây (Outdoor wired type)

  Datasheet BL-C140_160 (1.1 MiB, 1,406 hits)

Demo Camera IP Panasonic BL-C140:

http://anfacompany.dyndns.org:81/CgiStart?page=Single&Language=0

Username: anfademo

Password: 123456

Camera IP Panasonic BL-C210

Nằm trong các thư mục [ Camera mạng Bl-C210 ]
alt text

Camera mạng BL-C210

  Datasheet BL-C210 (2.3 MiB, 1,573 hits)

Demo Camera IP Panasonic BL-C210:

http://anfacompany.dyndns.org:210/CgiStart?page=Single&Language=0

Username: anfademo

Password: 123456
     Powered by Thiet ke logo - © 2007 ANFA IT Security Company | Camera | Camera IP | Camera mang | Camera quan sat | Network Camera | Camera Panasonic.
     


192.168.1.1